MSKÜ Senatosunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavlarına İlişkin Kararı

COVİD-19 salgını nedeniyle Ülkemiz genelinde alınan önlemler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemizde 16/03/2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiştir. 23/03/2020 tarihinden itibaren de dersler uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmıştır.
   2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerine ilişkin ara sınavların, ödev vb. yöntemlerle aşağıda belirtilen esaslar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısında ifade edilen “ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler”  doğrultusunda gerçekleştirilmesinin;
   2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yarıyıl sonu ile bütünleme sınavlarının uygulama esasları ve takviminin ise COVİD-19 salgınının Ülkemizdeki durumuna göre daha sonra karara bağlanmak üzere tekrar değerlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
1.2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için ara sınav notunun dersin yarıyıl sonu başarı notuna katkısının tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda %40 olarak belirlenmesi,
2.Ara sınav yerine verilecek olan ödev, proje, portfolyo, vaka analizi, rapor yazma, canlı performans kaydı, video kaydı, sunum kaydı ve benzeri kanıta dayalı etkinliklerden uygun olanın dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek birim Yönetim Kurulu kararı onayını müteakip öğrencilere yaptırılması ve öğrencilerin yaptığı çalışmalar üzerinden ara sınav notu verilmesi,
3.Ara sınav yerine yaptırılacak etkinliğin dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenememesi/belirlenmesinin gecikmesi durumunda o ders için Birim Yönetim Kurulu tarafından karar alınması,
4.Öğrencilerin sınav yerine yapacağı çalışmaların, COVID-19 kapsamında Ülke genelinde alınan önlemleri kesinlikle olumsuz etkilemeyecek, öğrencilerin zorunlu olarak evlerinden dışarı çıkmalarına neden olmayacak şekilde belirlenmesi,
5.Öğrencilerin ara sınav yerine yapacakları etkinliklerin dersi veren öğretim elemanları tarafından en geç 22 Nisan 2020 günü mesai bitimine kadar DYS üzerinden öğrencilere duyurulması,
6.Öğrencilerin ara sınav yerine yaptıkları çalışmaların en geç 8 Mayıs 2020 günü mesai bitimine kadar tamamlanıp öğrenciler tarafından DYS üzerinden sisteme yüklenmesi,
7.Öğretim elemanlarının ara sınav yerine yapılan çalışmaları en geç 20 Mayıs 2020 günü mesai bitimine kadar değerlendirilerek öğretim elemanları tarafından OBS üzerinden giriş yapılarak ilan edilmesi,
 
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV (yerine yapılacak çalışmalar) TAKVİMİ
- 22 Nisan 2020:        Ara sınav yerine verilecek çalışmaların öğrencilere DYS üzerinden duyurulması.
- 8 Mayıs 2020:          Ara sınav yerine verilecek çalışmaların öğrenciler tarafından DYS’ye yüklenmesi.
- 20 Mayıs 2020:        Ara sınav değerlendirmelerinin öğretim elemanı tarafından OBS’ye girilerek ilan edilmesi.

http://mu.edu.tr/tr/duyuru/msku-senatosunun-20192020-egitimogretim-yili-bahar-yariyili-ara-sinavlarina-iliskin-karari-45392

Son Güncelleme Tarihi : 06.08.2020 16:03 Okunma Sayısı : 186

Son Duyurular
>