MSKÜ Uygulamalı Derslerin Uzaktan Eğitimle Yapılmasına İlişkin Senato Kararı

Ülkemiz genelinde COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiğinden Üniversitemiz (Mimarlık ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç) Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu müfredatlarında yer alan uygulaması olan bütün derslere ait 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle verilecek uygulama derslerine ilişkin teklifin görüşülmesi ele alındı.
Yapılan görüşmeler sonucunda;
Ülkemiz genelinde COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yüz yüze eğitime 16/03/2020 tarihinde ara verilmiş, 23/03/2020 tarihinden itibaren de Üniversitemizde dersler uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09/04/2020 tarih ve E.26035 sayılı yazısıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla derslerin uygulamalarının da dijital imkanlarla uzaktan öğretim yöntemiyle yapılabileceği bildirildiğinden Üniversitemiz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu (Mimarlık Fakültesi I.sınıf uygulamalı dersleri ve Diş Hekimliği Fakültesinin uygulamalı dersleri hariç, Tıp Fakültesine ilişkin ayrıca karar alınmak üzere) müfredatlarında uygulaması bulunan bütün derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin bölüm kurulu kararlarına binaen bildirilen birim görüşleri doğrultusunda belirtilen derslerin uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
http://mu.edu.tr/tr/duyuru/msku-uygulamali-derslerin-uzaktan-egitimle--yapilmasina-iliskin-senato-karari--45401

Son Güncelleme Tarihi : 06.08.2020 15:49 Okunma Sayısı : 169

Son Duyurular
>